08:30

08:30 – 08:50
 • Rozpoczęcie Konferencji

08:50

08:50 – 09:30
Wyzwania stojące przed TWI

Dzisiejszą rzeczywistość w firmach produkcyjnych określa się rynkiem pracownika. Ta cecha niesie za sobą konsekwencje związane z nadmierną rotacją kadry i problemami z wdrażaniem oraz zaangażowaniem pracowników. W takim środowisku przyszło nam działać, lecz TWI powstało by mierzyć się z jeszcze większymi problemami w trakcie II Wojny Światowej. Czasy się zmieniły, wyzwania stojące przed liderami pozostają aktualne.

Wystąpienie będzie odpowiedzią na dwa pytania:

 1. Dlaczego TWI, które powstało w latach 40 ubiegłego wieku, nadal jest skuteczne?
 2. Jak wykorzystać współczesną technologie i wejść w erę TWI 4.0?
null

Bartosz Misiurek

09:30

09:30 – 10:20
TWI jako element procesu onboardingu w Geberit Produkcja Sp. z o.o.

Prezentacja przybliży zmiany jakie zaszły procesie onboardingu w firmie z branży sanitarnej oraz jak TWI Instruowanie Pracowników wpłynęło na rozwój umiejętności liderów i brygadzistów. Program TWI wchodzi w skład systemu zarządzania organizacji Geberit co powoduje, że dobre praktyki przenoszone są na inne lokalizacje. Prelegentki podzielą się dwuletnim doświadczeniem we wdrażaniu TWI, opisując przeszkody i sposoby ich przezwyciężania w drodze do poprawy KPI.

null

Joanna Stanisławska

null

Joanna Szmycińska-Słowik

10:20

10:20 – 10:50
 • Przerwa kawowa

10:50

10:50 – 11:40
Instruktaże stanowiskowe BHP przy wsparciu narzędzia TWI

Przełożeni wdrażając pracowników do pracy najczęściej stosują tradycyjne metody szkoleniowe jak: omawianie czy pokazywanie. Niestety wpływa to negatywnie nie tylko na niską wydajność, błędy jakościowe, ale co najważniejsze – wypadki przy pracy. Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane konkretne case study z wdrożeń instruktaży stanowiskowych BHP w dużych firmach produkcyjno-usługowych.

null

Maciej Gulanowski

11:40

11:40 – 12:30
TWI w produkcji wielowariantowej

Ilość różnych wyrobów w organizacji W A G O to około 10 tyś! Powoduje to znaczący problem we wdrożeniu metody TWI Instruowanie Pracowników. Tworzenie instrukcji pracy i szkolenie pracowników przy standardowym podejściu było by nie możliwe do wykonania. Taka charakterystyka spotykana jest coraz częściej. Wynika z konieczności sprostania wymaganiom klientów. Jak zatem w takich warunkach skutecznie wdrażać pracowników do pracy i jak zapanować nad dokumentacją?

Karolina Gil

Karolina Gil

12:30

12:30 – 13:30
 • lunch

13:30

13:30 – 14:00
TWI KATA - rozwój umiejętności managerów kluczem do skutecznej implementacji TWI

Dynamika zmian warunków otoczenia, bycie konkurencyjnym, wymagają od firm ciągłego doskonalenia oraz wdrażania nowych rozwiązań. Niestety ich implementacja w większości przypadków kończy się porażką, a tylko co piąta zmiana w pełni realizuje zakładane przed nią cele.
Wystąpienie da odpowiedzi na pytania:

 • Co zrobić, aby poprawić efektywność zarządzania zmianami?
 • Jak dzięki TWI Kata zaangażować pracowników oraz wykorzystać ich potencjał do wprowadzenia i utrzymania zmian wchodząc w erę 4.0?
null

Wiktor Wołoszczuk

14:00

14:00-14:30
Jak zastosować TWI w procesach długich i mało powtarzalnych SMED/TPM?

Z powodu automatyzacji coraz częściej praca operatorów ogranicza się do przezbrojeń, reagowania na problemy i realizacji zadań związanych z Autonomus Maintanance. Trudno wyobrazić sobie szkolenie zgodne z metodą TWI w trwającym 1,5h przezbrojeniu. Powtórzenie pracy i zapamiętanie wszystkich Główny Kroków, Wskazówek i Przyczyn wydaje się być nie możliwe. Jak w takim razie poradzić sobie z tym problemem wykorzystując metodę TWI?

null

Kamil Müller

14:30

14:30 – 14:50
 • Przerwa kawowa

14:50

14:50 - 17:00
Trzy sesje praktycznego wykorzystania TWI – Dojo Room, TWI 4.0

Praktyczne ćwiczenia w tematyce rozwoju pracowników w specjalnie przygotowanym TWI DoJo Room. Uczestnicy będą mieli do wyboru udział w trzech tematycznych sesjach, gdzie pod okiem Trenera przyjdzie im praktykować i doświadczać danej tematyki. Interakcja oraz nauka przez praktykę – to główne elementy budujące program TWI. Są one również kluczowym punktem tej sesji. Tu nie da się nudzić!

Tematy do wyboru podczas sesji praktycznych:

 • e-TWI – digitalizacja, e-learning, Instrukcje Video
 • Ocena predyspozycji pracowników – praktyczny test do przećwiczenia i zastosowania w swoim zakładzie
 • Onbaording – jak poprowadzić efektywną sesję wdrożenia nowego pracownika do pracy
 • TWI Instruowanie Pracowników i TWI Metody Pracy – praktyka na przykładach ćwiczeniowych
 • Lean Kata – wyrabianie nawyków doskonalących u pracowników
 • Nie ma BHP bez TWI – jak połączyć te dwa kluczowe obszary
 • Wdrożenie TWI – KPI i plan wdrożenia w organizacji

Każdy uczestnik ma do wyboru dwa z trzech warsztatów, podczas których zgłębi wiedze w zakresie TWI Instruowanie Pracowników, TWI Metody Pracy lub TWI Relacje z Pracownikami. Uczestnictwo w warsztatach wiąże się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie wiedzy z poszczególnych zakresów.

8:00

8:00 - 11:30

TWI Instruowanie Pracowników

Cele i korzyści
 • Nauka zasad tworzenia instrukcji stanowiskowych
 • Trening instruowania pracowników w oparciu o czterokrokową metodę TWI
 • Nauka o metodach rozwoju pozwalających na budowanie świadomość pracowników
 • Zapoznanie się z metodami pozwalającymi pozytywnie wpływać na takie wskaźniki jak: Rotacja pracowników, szybkość wdrożenia pracowników do pracy, jakość czy też produktywność
 • Poznanie sposobów wyznaczania i śledzenia KPI przy wdrożeniu TWI
 • Poznanie skutecznych metod wdrażania TWI IP w przedsiębiorstwach.
Program

1. Wprowadzenie TWI Instruowanie Pracowników

 • Standaryzacja pracy jako podstawa Lean
 • Rola lidera w TWI
 • Różnica między Liderem a brygadzistą
 • TWI Instruowanie Pracowników – poznanie metody przeprowadzenia instruktażu
 • Popularne metody przekazywania wiedzy – ocena skuteczności
 • Zasadnicze problemy z instrukcjami pracy zaobserwowane na obszarach
 • Prezentacja metody Instruowania Pracowników

 

2. TWI Instruowanie Pracowników – zasady tworzenia instrukcji

 • Poznanie Budowy Arkusza Podziału Pracy
 • Poznanie zasad opisywania głównych Kroków, wskazówek i przyczyn
 • Poznanie zasad dla wykonywania zdjęć do instrukcji
 • Analiza błędów z przykładowych instrukcji

 

3. TWI Instruowanie Pracowników – część praktyczna

Ćwiczenie 5. Opracowanie Instrukcji zgodnych z TWI na przykładzie (w grupach).
Ćwiczenie 6. Praktyka prowadzenia instruktaży zgodnie z metodą TWI – Rola Instruktora, ucznia i audytora.

 

4. Wdrażanie TWI

 • KPI dla TWI
 • Ścieżka wdrożenia TWI praktyczny przykład z branży automotive
 • Rezultaty wdrożenia TWI
null

Bartosz Misiurek

8:00

8:00 - 11:30

TWI Metody Pracy

Cele i korzyści
 • Poznanie metody doskonalenia pracy wg TWI
 • Zrozumienie podejścia 5W1H w analizie procesu
 • Przećwiczenie metod TWI Metody Pracy w rzeczywistych warunkach pracy
 • Zdobycie wiedzy na temat doskonalenia procesów wg metody TWI MP
 • Umiejętność opracowywania rozwiązań usprawniających proces
 • Umiejętność identyfikowania miejsc, gdzie mogą pojawiać się błędy i wdrażania rozwiązań Poka Yoke
Program

1. Wprowadzenie TWI Metody Pracy

 • Standaryzacja pracy jako podstawa Lean
 • Rola lidera w TWI
 • Różnica między Liderem a brygadzistą
 • Geneza powstania programu TWI
 • Doskonalenie metod pracy zapomnianym elementem standaryzacji pracy
 • Trzy kluczowe elementy standaryzacji pracy

2. Metoda doskonalenia procesów wg. TWI

 • Podejście Kaizen versus konwencjonalne podejście do doskonalenia procesów,
 • Obserwacja przykładowego procesu,
 • Pierwszy Krok metody “Wypisz wszystkie zabiegi”,
 • Drugi Krok metody, Poprawne użycie narzędzia 5W1H,
 • Trzeci krok metody ” Opracuj nową metodę”
 • Czwarty krok metody “Wdróż nową metodę”

3. Aspekty usprawniające pracę

 • Zarządzanie wizualne
 • Wdrażanie rozwiązań pokayoke i ich wpływ na instrukcje pracy
 • Matryca analizy pomysłów

4. TWI Metody pracy częścią systemu

 • Określanie KPI
 • Procedury
 • Wdrożenie TWI MP do codziennych działań zespołów produkcyjnych.
null

Kamil Müller

8:00

8:00 - 11:30

TWI Relacje z Pracownikami

Cele i korzyści
 • Poznanie metody Rozwiązywania problemów między ludzkich wg TWI
 • Rozwój umiejętności miękkich na wybranym szczeblu zarządzania
 • Praktyczne umiejętności przeprowadzania analizy problemu
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na budowanie dobrych relacji z współpracownikami
 • Wykorzystywanie ustrukturyzowanej metody rozwiązywania problemów między ludzkich
Program

1. Wprowadzenie TWI Relacje z Pracownikami

 • Rola lidera w TWI
 • Różnica między Liderem a brygadzistą
 • Geneza powstania programu TWI
 • Istota relacji w zarządzaniu zespołem
 • Wpływ relacji na wyniki zespołu

 

2. TWI Relacje z Pracownikami zapobieganie problemom

 • Podstawy relacji z pracownikami
 • 4 zasady dobrych relacji
 • Definicja dobrego przełożonego

 

3. TWI Relacje z pracownikami metoda rozwiązywania problemów

 • Opracowanie kroków metody na podstawie przykładu
 • Spisanie metody Rozwiązywania problemów
 • Analiza wskazówek metody

 

4. Case study – praktykowanie metody

 • Zastosowanie metody w praktyce na przykładzie studium przypadków
 • Zapoznanie się z kartą rozwiązywania problemów

 

5. Wdrożenie metody TWI Relacje z Pracownikami

 • Jak przeprowadzić zmianę
 • Jakie korzyści z wdrożonej metody mają pracownicy, którzy ją stosują.
null

Wiktor Wołoszczuk

11:30

11:30 – 12:30
 • lunch

12:30

12:30 - 16:00

TWI Instruowanie Pracowników

Cele i korzyści
 • Nauka zasad tworzenia instrukcji stanowiskowych
 • Trening instruowania pracowników w oparciu o czterokrokową metodę TWI
 • Nauka o metodach rozwoju pozwalających na budowanie świadomość pracowników
 • Zapoznanie się z metodami pozwalającymi pozytywnie wpływać na takie wskaźniki jak: Rotacja pracowników, szybkość wdrożenia pracowników do pracy, jakość czy też produktywność
 • Poznanie sposobów wyznaczania i śledzenia KPI przy wdrożeniu TWI
 • Poznanie skutecznych metod wdrażania TWI IP w przedsiębiorstwach.
Program

1. Wprowadzenie TWI Instruowanie Pracowników

 • Standaryzacja pracy jako podstawa Lean
 • Rola lidera w TWI
 • Różnica między Liderem a brygadzistą
 • Geneza powstania programu TWI
 • TWI Instruowanie Pracowników – poznanie metody przeprowadzenia instruktażu
 • Popularne metody przekazywania wiedzy – ocena skuteczności
 • Zasadnicze problemy z instrukcjami pracy zaobserwowane na obszarach
 • Prezentacja metody Instruowania Pracowników

Ćwiczenie 1. Opracowywanie instrukcji opisowych na wybranym przykładzie ( w grupach).
Ćwiczenie 2. Opracowanie 4 krokowej metody TWI na prezentacji trenera.

 

2. TWI Instruowanie Pracowników – zasady tworzenia instrukcji

 • Poznanie Budowy Arkusza Podziału Pracy
 • Poznanie zasad opisywania głównych Kroków, wskazówek i przyczyn
 • Poznanie zasad dla wykonywania zdjęć do instrukcji
 • Analiza błędów z przykładowych instrukcji

Ćwiczenie 3. Opracowanie Instrukcji dla Węzła zabezpieczającego.
Ćwiczenie 4. Opracowanie instrukcji na wybranym przykładzie szkoleniowym ( w grupach).

 

3. TWI Instruowanie Pracowników – część praktyczna

Ćwiczenie 5. Opracowanie Instrukcji zgodnych z TWI na przykładzie procesu szkoleniowego (w grupach).
Ćwiczenie 6. Praktyka prowadzenia instruktaży zgodnie z metodą TWI – Rola Instruktora, ucznia i audytora.

 

4. Wdrażanie TWI

 • KPI dla TWI
 • Ścieżka wdrożenia TWI praktyczny przykład z branży automotive
 • Rezultaty wdrożenia TWI
null

Bartosz Misiurek

12:30

12:30 - 16:00

TWI Metody Pracy

Cele i korzyści
 • Poznanie metody doskonalenia pracy wg TWI
 • Zrozumienie podejścia 5W1H w analizie procesu
 • Przećwiczenie metod TWI Metody Pracy w rzeczywistych warunkach pracy
 • Zdobycie wiedzy na temat doskonalenia procesów wg metody TWI MP
 • Umiejętność opracowywania rozwiązań usprawniających proces
 • Umiejętność identyfikowania miejsc, gdzie mogą pojawiać się błędy i wdrażania rozwiązań Poka Yoke
Program

1. Wprowadzenie TWI Metody Pracy

 • Standaryzacja pracy jako podstawa Lean
 • Rola lidera w TWI
 • Różnica między Liderem a brygadzistą
 • Geneza powstania programu TWI
 • Doskonalenie metod pracy zapomnianym elementem standaryzacji pracy
 • Trzy kluczowe elementy standaryzacji pracy

2. Metoda doskonalenia procesów wg. TWI

 • Podejście Kaizen versus konwencjonalne podejście do doskonalenia procesów,
 • Obserwacja przykładowego procesu,
 • Pierwszy Krok metody “Wypisz wszystkie zabiegi”,
 • Drugi Krok metody, Poprawne użycie narzędzia 5W1H,
 • Trzeci krok metody ” Opracuj nową metodę”
 • Czwarty krok metody “Wdróż nową metodę”

3. Aspekty usprawniające pracę

 • Zarządzanie wizualne
 • Wdrażanie rozwiązań pokayoke i ich wpływ na instrukcje pracy
 • Matryca analizy pomysłów

4. TWI Metody pracy częścią systemu

 • Określanie KPI
 • Procedury
 • Wdrożenie TWI MP do codziennych działań zespołów produkcyjnych.
null

Kamil Müller

12:30

12:30 - 16:00

TWI Relacje z Pracownikami

Cele i korzyści
 • Poznanie metody Rozwiązywania problemów między ludzkich wg TWI
 • Rozwój umiejętności miękkich na wybranym szczeblu zarządzania
 • Praktyczne umiejętności przeprowadzania analizy problemu
 • Zdobycie umiejętności pozwalających na budowanie dobrych relacji z współpracownikami
 • Wykorzystywanie ustrukturyzowanej metody rozwiązywania problemów między ludzkich
Program

1. Wprowadzenie TWI Relacje z Pracownikami

 • Rola lidera w TWI
 • Różnica między Liderem a brygadzistą
 • Geneza powstania programu TWI
 • Istota relacji w zarządzaniu zespołem
 • Wpływ relacji na wyniki zespołu

 

2. TWI Relacje z Pracownikami zapobieganie problemom

 • Podstawy relacji z pracownikami
 • 4 zasady dobrych relacji
 • Definicja dobrego przełożonego

 

3. TWI Relacje z pracownikami metoda rozwiązywania problemów

 • Opracowanie kroków metody na podstawie przykładu
 • Spisanie metody Rozwiązywania problemów
 • Analiza wskazówek metody

 

4. Case study – praktykowanie metody

 • Zastosowanie metody w praktyce na przykładzie studium przypadków
 • Zapoznanie się z kartą rozwiązywania problemów

 

5. Wdrożenie metody TWI Relacje z Pracownikami

 • Jak przeprowadzić zmianę
 • Jakie korzyści z wdrożonej metody mają pracownicy, którzy ją stosują.
null

Wiktor Wołoszczuk

Sprawdź również